Article Tags

Li Bai (59)Wang Wei (42)Man and Nature (41)Nature Poems (39)Farewell Poems (39)Homeland Poems (39)Bai Juyi (36)Du Fu (35)Li Shangyin (34)Historical Poems (30)Love Poems (27)Du Mu (26)Tang Dynasty (23)Liu Yuxi (22)Frontier Poems (20)Personality and Character (20)Reflections and Recollections (19)Political and Satirical Poems (18)Li He (17)Liu Zongyuan (17)Lu You (16)Xin Qiji (15)Wang Anshi (15)Cen Shen (13)Wang Changling (11)Jia Dao (10)Scenery (9)Wei Yingwu (9)Su Shi (9)Meng Jiao (8)Han Yu (8)Wen Tingyun (8)Yuan Zhen (8)Ouyang Xiu (8)Meng Haoran (7)Li Yi (7)thinking of the past (6)Wang Bo (6)Zhu Dunru (6)Southern Song Dynasty (5)Drinking (5)Luo Yin (5)Gao Shi (5)Liu Changqing (5)Wei Zhuang (5)Na-lan Hsing-te (5)War (4)Zhang Ji (4)Chen Zi’ang (4)Du Xunhe (4)Li Qi (4)Xu Hun (4)Northern Song Dynasty (3)Cao Cao (3)Zu Yong (3)杜甫 (3)Luo Binwang (3)He Zhizhang (3)Li Duan (3)Wang Jian (3)Wang Zhihuan (3)Lu Lun (3)Li Shen (3)Zhang Bao (3)Guan Yu (3)Zhang Fei (3)Fan Chengda (3)Yang Wanli (3)Qin Guan (3)Li Chongyuan (3)Eastern Jin dynasty (2)Tao Yuanming (2)Zhang Jie (2)The Three Kingdoms Period (2)Homesickness (2)Palace Life (2)王维 (2)李白 (2)Dai Shulun (2)Yang Juyuan (2)Qian Qi (2)Xue Tao (2)Lu Guimeng (2)Huang Chao (2)Zheng Gu (2)Song Zhiwen (2)Shi Jianwu (2)Xu Ning (2)Pi Rixiu (2)Yan Yan (2)Wen Ping (2)Sun Jian (2)Sun Ce (2)Lü Meng (2)Zhou Tai (2)Zhao Yun (2)Xiahou Yuan (2)Ling Tong (2)Huang Gai (2)Pang Tong (2)Hua Tuo (2)Jiang Wei (2)Cao Hong (2)Pang De (2)Li Dian (2)Dong Zhuo (2)Zhang Zhao (2)Yuan Shao (2)Ding Feng (2)Gan Ning (2)Lu Xun (2)Liao Hua (2)Zhuge Liang (2)He Jin (2)Xun Yu (2)Xu Sheng (2)Kong Rong (2)Zhang Jue (2)Tao Qian (2)Ma Dai (2)Xiahou Dun (2)Zhou Cang (2)Sun Qian (2)Wei Yan (2)Chen Deng (2)Cai Yong (2)Xu Shu (2)Mi Zhu (2)Huang Zhong (2)Jiang Gan (2)Ma Chao (2)Chen Gong (2)Xun You (2)Guo Jia (2)Sun Quan (2)Yu Jin (2)Cheng Pu (2)Zhang Qing (2)Liu Bei (2)Zhu Qingyu (2)Wen Tianxiang (2)Zhang Lei (2)Yue Fei (2)Kou Zhun (2)Ou-yang Xiu (2)Fan Zhongyan (2)Ye Shaoweng (2)Liu Yu-xi (2)Emperor Wu of Han (1)Han Dynasty (1)Lu Yanrang (1)Chen Fu (1)First Emperor (1)Yuan Dynasty (1)Hui Chong (1)Love (1)Yan Shu (1)Qing Dynasty (1)Zha Shenxing (1)Ming Dynasty (1)Xu Zhenqing (1)Lin Bu (1)Tang Wan (1)Moon and Magpie (1)Li Yu (1)Southern Tang state (1)Zhang Ruoxu (1)孟浩然 (1)Zhang Chao (1)Yu Liangshi (1)刘禹锡 (1)贾岛 (1)杜牧 (1)李商隐 (1)王勃 (1)Li Yue (1)Wu Rong (1)Tang Yanqian (1)Qi Ji (1)Dou Shuxiang (1)Sikong Shu (1)Liu Zao (1)Yu Hu (1)Wu Ke (1)Cui Hu (1)Wang Ya (1)Cui Hao (1)Li Qunyu (1)Yang Jiong (1)Rong Yu (1)Liu Xiyi (1)Wen Chou (1)Zhuge Ke (1)Yang Yi (1)Xu Huang (1)Deng Ai (1)Tai Shi Ci (1)Sun Shangxiang (1)Wang Ping (1)Sima Hui (1)Sima Shi (1)Ma Su (1)Mi Heng (1)Lu Su (1)Du Yu (1)Lady Gan (1)Lady Mi (1)Huangshi (1)Deng Zhi (1)Zhong Hui (1)Sun Hao (1)Chen Wu (1)Xu You (1)Diao Chan (1)Cao Zhi (1)Ma Teng (1)Hua Xiong (1)Xu Zhu (1)Cao Rong (1)Yan Tai (1)Liu Zhang (1)Zuo Ci (1)Yang Xiu (1)Jiang Wan (1)Zhang Song (1)Lv Bu (1)Wang Can (1)Jian Yong (1)Mao Ju (1)Wang Yun (1)Liu Qi (1)Zhang Lu (1)Liu Shan (1)Zhang Yi (1)Sima Yan (1)Cai Mao (1)Li Jue (1)Cao Pi (1)Liu Biao (1)Guo Si (1)Zhuge Zhan (1)Sima Yi (1)Yang Hu (1)Wu Yong (1)Chao Gai (1)Song Jiang (1)Lu Junyi (1)Gongsun Sheng (1)Guan Sheng (1)Lin Chong (1)Qin Ming (1)Huyan Zhuo (1)Hua Rong (1)Chai Jin (1)Li Ying (1)Zhu Tong (1)Lu Zhishen (1)Wu Song (1)Dong Ping (1)Yang Zhi (1)Suo Chao (1)Dai Zong (1)Li Kui (1)Liu Tang (1)Shi Jin (1)Mu Hong (1)Lei Heng (1)Li Jun (1)Ruan Xiao Er (1)Zhang Heng (1)Ruan Xiao Wu (1)Zhang Shun (1)Ruan Xiaoqi (1)Yang Xiong (1)Shi Xiu (1)Xie Zhen (1)Yan Qing (1)Zhu Wu (1)Huang Xin (1)Xie Bao (1)Xuan Zan (1)Hao Siwen (1)Sun Li (1)Han Tao (1)Peng Qi (1)Wei Dingguo (1)Xiao Rang (1)Pei Xuan (1)Ou Peng (1)Deng Fei (1)Yan Shun (1)Shan Tinggui (1)Yang Lin (1)Ling Zhen (1)Jiang Jing (1)Guo Sheng (1)Lü Fang (1)An Daoquan (1)Huangfu Duan (1)Hu San Niang (1)Wang Ying (1)Bao Xu (1)Fan Rui (1)Kong Liang (1)Xiang Chong (1)Kong Ming (1)Li Gun (1)Jin Dajian (1)Ma Lin (1)Tong Wei (1)Tong Meng (1)Meng Kang (1)Hou Jian (1)Chen Da (1)Yang Chun (1)Zheng Tianshou (1)Tao Zongwang (1)Song Qing (1)Yue He (1)Gong Wang (1)Ding Desun (1)Mu Chun (1)Cao Zheng (1)Song Wan (1)Du Qian (1)Xue Yong (1)Shi En (1)Zhou Tong (1)Li Zhong (1)Du Xing (1)Tang Long (1)Zou Run (1)Zou Yuan (1)Zhu Fu (1)Shi Yong (1)Zhu Gui (1)Cai Fu (1)Cai Qing (1)Li Li (1)Li Yun (1)Jiao Ting (1)Sun Xin (1)Gu Dasao (1)Sun Erniang (1)Wang Dingliu (1)Yu Baosi (1)Bai Sheng (1)Shi Qian (1)Duan Jingzhu (1)Guan Xing (1)Kan Ze (1)Guo Tu (1)Ju Shou (1)Pang Ji (1)Shen Pei (1)Tian Feng (1)Zhou Yu (1)Jiang Qin (1)Han Dang (1)Guan Ping (1)Cheng Yu (1)Zhang He (1)Cao Ren (1)Xu Chu (1)Dian Wei (1)Yue Jin (1)Gongsun Zan (1)Taishi Ci (1)Chen Gui (1)Mi Fang (1)Yuan Shu (1)Wang Chong (1)Diaochan (1)Lü Bu (1)Zhang Liang (1)Zheng Tian (1)Li She (1)Sun Kuang-hsien (1)P'an Lang (1)Wang Yucheng (1)Wang Yü-ch'eng (1)Niu Xiji (1)Lang Shiyuan (1)Ma Tai (1)Liu Zhongyong (1)Quan Deyu (1)Xie Bingde (1)Luo Yuzhi (1)Zhang Wei (1)Feng Yanji (1)Li Shizhi (1)Zhu Fang (1)Zhang Xu (1)Pei Di (1)Peng Duanshu (1)Song Qi (1)Han Wo (1)Fan Yun (1)Kong Shaoan (1)Li Cunxu (1)Lv Yan (1)Whang Changling (1)Chen Shidao (1)Liu An (1)Song Lian (1)Li Gang (1)Li Qingzhao (1)Chen Yuyi (1)Wang Dalian (1)Zhang Bi (1)Cui Daorong (1)Sushunqin (1)Su Shunqin (1)Li Zhongyuan (1)Wang An-shi (1)Li Pin (1)Zhang Zhongsu (1)Yang Shen (1)Zheng Ao (1)Ou Yangxiu (1)Zhang Xian (1)Zheng Xie (1)v (1)Zhuang Zi (1)Wang Han (1)Liu Bang (1)Liu Yong (1)Xiang Yu (1)Yang Yuhuan (1)Suwu (1)Jai Dao (1)Zheng Banqiao (1)Sima Guang (1)Szu-Ma Kuang (1)Wangzhihuan (1)Zhang Zhihe (1)Ben Ku (1)Ji Yun (1)The Mengcheng Col (1)Cao Song (1)Red Apricot Poems (1)portrait of a woman (1)Angelica Lee (1)Anthony Wong Chau-Sang (1)Dante Lam (1)Edison Chen (1)Gordon Chan (1)Andy Chin (1)Anita Yuen (1)Veronica Yip (1)Wilson Yip (1)Carina Lau (0)Chow Yun-Fat (0)Jun Hu (0)Wen Jiang (0)You Ge (0)Yun Zhou (0)