POPULAR STORIES

spot_img

Cen Shen: Seeing the Wei River While Travelling West Through Weizhou and Thinking of Qinchuan ~ 《西过渭州见渭水思秦川》 岑参 with English Translations

小编导读:《西过渭州见渭水思秦川》是唐代诗人岑参创作的一首五言绝句。此诗写离别乡愁,前两句用反问语气通过东流的渭水抒写思乡之情,后两句承接上文,写不能返回故乡的诗人将两行热泪洒向河水,让河水带回故乡,进一步表现自己的情思。这首诗语言朴素自然,感情真挚深沉。 《西过渭州见渭水思秦川》 岑参 渭水东流去,何时到雍州? 凭添两行泪,寄向故园流。 Seeing the Wei River While Travelling West Through Weizhou and Thinking of Qinchuan Cen Shen The water of the Wei River flows away eastward— When will it reach Yongzhou? I use it to add a double stream of tears, And send them flowing down to my old home.

Wuxia Fiction

Du Mu: Palace Lady Sent Out: Two Poems: No. 2

Palace Lady Sent Out: Two Poems: No. 2 出 宫 人: 二 首 (2) 平 阳 拊 背 穿 驰 道 铜 雀 分 香 下 璧 门。 几 向 缀 珠 深 殿 里 妒 抛 羞 态 卧 黄 昏。 Chu Gong Ren: Er Shou (2) Ping yang fu ken chuan chi dao Tong que fen xiang...